! UWAGA !
: Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy że opublikowaliśmy harmonogramy odbioru odpadów na rok 2020

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 110 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2020 r. karty charakterystyki wytwarzanego odpadu, który jest przedmiotem zawartej umowy.
Podajemy najczęściej występujące kody odpadów:

Odpady komunalne (200301), Tworzywa sztuczne/plastik (150102), Papier (150101), Szkło (150107), Bio (200201).

Jednocześnie wskazujemy iż każdy wytwórca musi sam zdecydować jaki kod nada wytwarzanym odpadom.

 

Poniżej znajduje  się wzór karty charakterystyki odpadów do pobrania                                                                                                                                                                                                                                               pobrane

 

Kody odpadu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku stwierdzenia niezgodności z charakterystyką, odpadu odebranego od Państwa, cena za odpad będzie określana indywidualnie.

 

 

 

docxWZÓR PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADU dot. odpadów komunalnych 

 

docxWZÓR PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADU dot. odpadów segregowanych