Harmonogram Wywozu Odpadów
Gmina Gardeja

Harmonogramy na rok 2022 do pobrania:

Gmina Gardeja sektor 1-2

Gmina Gardeja sektor 3-4

Gmina Gardeja sektor 5