Harmonogram Wywozu Odpadów
Pelplin

Harmonogramy na rok 2022 do pobrania:

MIASTO PELPIN HARMONOGRAM 01.07. – 31.12.2022

TERENY WIEJSKIE 01.07. – 31.12.2022