Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.  informuje,   że   z   uwagi   na   przypadającą   w   dniu 

16 kwietnia 2022 roku Wielką Sobotę, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych (PSZOK) w tym dniu będzie nieczynny.

W zamian za ten dzień PSZOK będzie czynny w czwartek 21 kwietnia 2022 roku w godzinach 8.00 – 14 .00